Yazı Detayı
26 Nisan 2019 - Cuma 21:21 Bu yazı 704 kez okundu
 
Toplam Kalite Yönetimi
Elif Sert
 
 

Günümüzün çağdaş yönetim anlayışı olarak görülen Toplam Kalite Yönetimi, kaliteyi müşteri istek ve beklentilerine göre belirmeye çalışan, yönetimde insan üzerine yoğunlaşıp kaliteye dayalı örgüt yaratmayı amaçlayan ve bunu başarmanın tek unsurunun üretim hizmetinde bulunan tüm  çalışanlarının  motivasyonu  ile  olacağını  savunan  bir  felsefedir.

 

Ekstra olarak işletmeler, TKY ile finansal, ticari, beşeri, teknik ve örgütsel kaynaklarının optimum kılınarak, tüm faaliyetlerin “sosyal paydaşlık” içinde koordinasyonunu sağlamayı amaç edinmişlerdir.

 

Toplam kalite Yönetiminin amaçlarını genel olarak sıralarsak;

 

•          Ürün ve hizmet kalitesinin de ötesinde bütün alanlarda en yüksek kalite performansına erişmek,

•          İşletmenin verimliliğini, pazarı payını, rekabet ve kârlılık düzeyini arttırmak,

•          Kalite performansını yükseltmek için gerekli bazı yaklaşımlar kullanabilmek,

•          Üretici olmayan faaliyetleri ve bozuk ürün oranını azaltmak için bütün süreçleri sürekli olarak

incelemek,

•          Kendi pazarlarının ihtiyaçlarına daha sağlıklı ve etkin bir biçimde yönelebilmek,

•          Gerekli gelişmeleri saptamak ve performans kriterleri getirmek,

•          Çalışanların moral düzeyini ve motivasyonu arttırmak,

•          Rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak suretiyle etkili bir rekabet stratejisi oluşturmak,

•          Sorun çözümlemede bir ekip yaklaşımını belirlemek,

•          Haberleşme alanında ve başarılı işin takdiri hususunda etkin yollar belirlemek,

•          Hiç sona ermeyen bir ürün geliştirme stratejisi kapsamında üretim süreçlerini devamlı olarak gözden geçirmek   gibi maddelerle ortaya çıkmaktır.

Özetlersek; Toplam Kalite Yönetimi’nin temel amacı, kendi ilkeleri ve teknikleri paralelinde işletme faaliyetlerinin tümünde kalite ve verimliliği arttırıp maliyetleri azaltarak, müşteri beklentilerini karşılayarak işletmenin rekabet düzeyini yükseltmektir.

 

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Prensipleri

 

Toplam kalitenin gerçekleştirilmesi; zaman, çaba ve kararlılık gerektirmektedir. Bunların ötesinde birde doğru şeylerin, doğru şekilde yapılması gerekliliği vardır. Yapılması gereken bu doğruların neler olduğunu belirlemek için Toplam Kalite Yönetimi’nin temel prensiplerini saymak gerekmektedir  .

 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı, geleceğin çağdaş yönetim arayışlarının pırıltılı, çarpıcı ve yeni ışıkları, yönetsel gelişme ve iyileşmenin sürekliliği; kalıcılığın ve gereksinimleri karşılamanın esnek ve yaratıcı bütünlüğüdür. Başarıya ulaşmak, geleceğin çok yönlü ve boyutlu yönetsel zaferlerine hızla erişebilmektedir.  .

 

Başarılara ve mutluluğa ulaşmada T.K.Y.’ nin öğelerinin yadsınamaz önemi vardır. T.K.Y. ancak tüm öğeleri ile benimsenip ve uygulandığı takdirde tutarlı, başarılı ve kalıcı olur. 

 

Bu öğeler yönetim anlayış ve felsefesini, organizasyonu, yöntemleri ve sistemleri kapsar.

 

Üst Yönetim Liderliği

 

T.K.Y. uygulamasının hedefe ulaşabilmesi için, firma yönetiminin, kilit noktayı oluşturması gerekir.  Yönetimde aktif faaliyet gösteren yöneticinin, firmasının misyonu ve kalite konusunda, vizyon sahibi olması ve amaç tutarlılığı göstermesi gereklidir. Çünkü, bir işletmede başlayacak herhangi bir değişim sadece yönetimin liderliğinde ve sorumluluğunda olabilir. T.K.Y.’yi uygulamada en büyük görev liderindir.

 

Çalışanların Katılımı

 

T.K.Y.’de çalışanların katılımı temeldir. Katılım, organizasyonun her kademesinde çalışanların sorumluluk almalarını, dolayısıyla da sürekli gelişme için araştırmaya aktif katılımlarını gerçekleştirir.  Katılımcılık çalışanların işlerini daha iyi yapabilmeleri bunun sonucunda da hem kuruluşlara hem de kendilerine yarar sağlayabilmeleri için karar alma gücünün paylaşılması olarak tanımlanabilir. Çalışanların katılımı denince kurum çalışanlarının toplanmaları, birlikte iş yapmaları ya da dostane ilişkiler içinde bulunmalarından çok, problemlerin çözümünde tüm çalışanların enerjilerinden yararlanmak anlaşılmalıdır.

 

Müşteri odaklılık

 

Kalite, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Böylelikle müşterilerin memnuniyetini ürün ve hizmetin kalitesi belirlemektedir.

 

Müşterilerin en üst düzeyde memnuniyetini sağlamak amacı ile ihtiyaçlarını tespit etmek ve olası beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini müşteri kalıcılığına dönüştürmek gereklidir. Müşteri memnuniyetini sağlamak  tüm örgüt  etkinlikleri  ve  çalışanlar  için  ortak  hedeftir .

 

Önlemeye dönük yaklaşım

 

 Toplam kalite yönetiminin temelinde “Hataları Ayıklamak” yerine “Hataları Önlemek” ya da “Hata Yapmamak” yaklaşımı vardır. Bu noktada önlemeye dönük yaklaşım karşımıza çıkmaktadır. Önlemeye dönük yaklaşımın genel ifadesi planlamanın doğru yapılması olarak özetlenebilir. Her yönü ile iyi düşünülmüş titiz planlama çalışması sonradan oluşabilecek hataların büyük bir kısmını ortadan kaldırabilir. Tüm hata kaynaklarının tahmin etmek olanaksız ise de olası kısmını ortadan kaldırabilir. Tüm hata kaynaklarını tahmin etmek olanaksız ise de olası sürprizlere önceden hazırlıklı olmak, tamamen hazırlıksız yakalanmaya göre büyük yarar sağlar. 

 

Sürekli gelişme

 

Sürekli gelişme, toplam kailet yönetiminin en temel faaliyetidir. Sürekli gelişme, müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve süreç ürünlerinin gelişmesini gerekli kılar. En etkili gelişme, gerçekte işi yapan insanların uygun görevlendirilmesi ve gelişmelerin sağlanmasıyla mümkündür.  Sürekli iyileştirme, bir örgütün yakın ve genel çevresindeki etkenlerin sürekli izlenmesi ve değişimlerin örgüte yansıtılmasına bağlıdır. Toplam Kalite Yönetim örgütleri, tüketici gereksinmelerinin doyumu yanında sürekli geliştirme süreci içinde ve geleceğe yönelik hedefleri olan dinamik ve esnek yapılanmalardır. Sürekli gelişme de denilen Kaizen, üst yönetimin, orta kademe yöneticiler ve diğer çalışanlar dâhil olmak üzere herkesi kapsayan bir iyileştirme yöntemidir.

 

Sürekli eğitim

 

Japon kalite uzmanları Işhikawa “Kalite eğitimle başlar eğitimle biter” der. KTY’ de eğitimin üst yönetiminin de alt düzeye kadar firmadaki bütün bireyleri kapsaması gerekir. Kendilerini yenileyebilmeleri için çalışan kendi isteği ile ilgili olarak eğitmek gerekir. Bilgi bireyin kendilerine güvenmesi ve firmanın ilerlemesine yönelik katkı potansiyellerinin artıracaktır. Firmada TKY uygulamasının başlamasıyla mevcut yönetimin sisteminden çok farklı olarak başka bir yönetim sistemine geçilecektir. TKY sistemine geçilebilmesi için firma mensuplarının davranışlarının değişmesi gerekir.

 

Toplam Kalite Yönetimi Ile Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000) Ilişkisi

 

Toplam kalite yönetiminin en temel düşünce felsefesi hata bulmaktansa hatayı önlemeye çalışmaktır. Toplam kalite yönetiminde herkes kaliteden sorumludur ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir. Toplam kalite yönetimi, sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiştir. Sürekli iyileştirme, yanlışlardan sorumlu olanların bulunarak teşhir edilmesi değil, fakat süreçteki sorunun nedeninin anlaşılması ve giderilmesi şeklindedir. Toplam kalite içerisinde kalite güvence sistemi önemli bir yer kaplamaktadır. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Standardı müşteriye yönelik bir çalışma iken, Toplam Kalite Yönetimi işletmenin her bir biriminin kaliteli çalışmasını sağlayarak bir sinerji etkisi ile mükemmelliğin yakalanması amaçlamaktadır. ISO 9000 kalite güvence sistemi standardı ile standart bir işlem bilincinin işletmelere kazandırma açısından faydalı olmaktadır. Bu anlamda işletmelerin önce kalite güvence sistemini oluşturmaları ve daha sonra da toplam kaliteye gitmeleri tavsiye edilmektedir.

 
Etiketler: Toplam, Kalite, Yönetimi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı