Hükumet, enerji verimliliğinde sanayicilere teşvik veriyor

Akıllı Bina (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 13.02.2014 - 12:26, Güncelleme: 04.01.2023 - 08:18 2473+ kez okundu.
 

Hükumet, enerji verimliliğinde sanayicilere teşvik veriyor

“Enerji Hanım” ve “Enerji Çocuk” projelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği ülkemizde enerji tüketiminin yüzde 27’sinin yapıldığı sanayide enerji verimliliğini artırmak için düğmeye bastı. «Güçlü Sanayi Verimli Enerji» sloganıyla yola çıkılan “Enerji Verimli Sanayi” projesi, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor. Hükümet, ayrıca enerji verimliliğine yatırım yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi, 8 Şubat Ocak Cumartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Gebze’de yapılan toplantıyla sanayicilere tanıtıldı. Güçlü Sanayi Verimli Enerji» sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor. Bu tasarruf; 16.000 okul, 3.200 tam teşekküllü hastane, 10 Boğaz Köprüsü, 10 havalimanı, 7 Atatürk Barajı ve 6 ünite nükleer santral için gerekli olan kaynak anlamına geliyor. Enerji Verimliliği Derneği tarafından sanayicilerin en etkin verimlilik artışı sağlayabileceği 13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğine odaklanmaları, işletmelerine uygun projeleri hayata geçirmeleri hedefleniyor. Bu alanlarda enerji verimliliği yatırımı yapan sanayiciler, bölgeye bakılmaksızın beşinci bölgeye verilen teşviklerden faydalandırılacak. Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamaya konulacak projede, Enerji Yönetim Merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporlar hazırlanacak. Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitimler verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak. Enerji Verimli Sanayi projesinin ikinci adımında Bakanlığın, sanayicilerin enerji verimliliği yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla aldığı bu önemli kararlar, Gebze Bölgesindeki sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından açıklandı. Toplantıda, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili Adnan Ulubaş, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Verimliliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ve Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Fuat Eyüboğlu da söz aldılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. yakıt olarak yerini almaktadır” Yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını açıklayan Yıldız, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi. Yıldız, “Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.” dedi. Enerji verimliliğinin; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra “6. Yakıt” olarak enerji kaynakları arasındaki yerini aldığını söyleyen Bakan Yıldız, dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 Milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Enerji verimliliği yapan sanayicileri Hükümet, 5. bölge teşviklerinden faydalandıracak Yıldız; konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek.” dedi. Hazine, Ekonomi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı bir teşvik için ortak çalışıyoruz. Bunun yakında yürürlüğe gireceğini en kısa sürede göreceğiz. Bu teşvik kapsamında belli bir ton eşdeğer petrolde kadar geri dönüş süresi olan, azami beş yılda yatırımı kendini amorte edecek enerji verimliliği yatırımları için bir düzenlememiz olacak. Atık ısıdan elektrik elde edecek tesislerde, petrol ve doğalgaz aramalarına enerji terminal işletme tesislerinde, doğalgaz depolama tesislerini de bu teşvikler kapsayacak. Bunu desteklemek amacıyla teşvik sağlayacaklarını aktaran Yıldız, “Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.” dedi. En önemli yerli kaynağımız: Enerji Verimliliği Türkiye’nin her yıl tasarruf edebileceği 15 milyar TL hesap ediyoruz. Bunun için Greenpeace ve çevreci sivil toplum kuruluşlarını birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Türkiye’nin en önemli yerli kaynağı enerji verimliliğidir. “Gelin, enerji tasarrufu için beraber çalışalım. Bunun için tencere tava çalmak da serbest! “ dedi. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş: “Sanayicilerimiz, Enerjide Verim Artıcı Projeleri (EVAP) ülkemize 10 yılda 16.000 okul kazandıracak” Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, enerji verimliliğini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ülke genelinde yürüttükleri projeleri değerlendirdi. Enerji verimliliğini Enerji Hanım kapsamında ev hanımlarına,  Enerji Çocuk Projesi ile de genç nesillere taşıdıklarını, şimdi de Enerji Verimli Sanayi Projesi ile sanayicilere ulaştıklarını aktardı. Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti.  Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki kayıplar, yalıtımsız borulara göre %80-85 oranında daha az oluyor ve fırın sistemlerinde atık ısının geri kazanılmasıyla yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanabildiğini vurgulayan Ulubaş,  “10 yılda 65 milyar TL olarak saptanan enerji tasarrufu, •             16.000 okul •             3.200 tam teşekküllü hastane •             7 Atatürk Barajı •             10 Havalimanı •             10 Boğaz Köprüsü •             6 ünite nükleer santral yapılabilmesi anlamına geliyor. “ dedi. Tasarruf edilebileceğimiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla Ülkemizdeki enerji açığına dikkat çeken Ulubaş, “2012 yılı birincil enerji tüketimimiz 120 milyon Ton Petrol Eşdeğerine (TEP) ulaşmış, toplam birincil enerji ihtiyacımızın ancak %28’i yerli kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir. 2012 yılı itibarıyla %72’si yurt dışından gelen toplam birincil enerjimizin %27’si sanayide, %26’sı konut ve hizmetlerde ve %14’ü ulaşımda harcanmıştır.” dedi. Ulubaş; sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu da vurguladı. Adnan Ersoy Ulubaş, yaptığı konuşmada 2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmesi gerektiğini vurgulayarak “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 Dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz.” dedi. Ulubaş, Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini artırmak gerekliliğiyle faaliyetler gösterdiklerini belirtti. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Enerjideki yanlış kullanım ve aşırı tüketim ciddi bir sorun” Enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisini daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu belirten İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Halkın bilinç seviyesinde bir artış olmazsa, enerjideki yanlış kullanım ve aşırı tüketim ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaya devam edecek. Toplumun tüm kesimleri, enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığı takdirde telafisi mümkün olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamızı işaret etmektedir.” dedi. Bu konudaki mesajın, toplumun tümüne yayılması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Bahçıvan, “Hem tüketicilere hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilere bu konuda büyük görevler düşüyor. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası olarak, Enerji Verimliliği Derneği’nin çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi.  Bahçıvan, Nisan ya da Mayıs ayı içerisinde Enerji Verimliliği Derneğiyle beraber “Sanayide Enerji Verimliliği”ne yönelik bir organizasyon yapmayı planladıklarının da haberini verdi. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar:  “Sanayi ve yaşamımızda yüzde 65 verimsiz enerji kullanımı var.” Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin Gebze toplantısında söz alan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar, 2013 yılında 20 kentte yapılan Enerji Hanım ve bu yıl başlayan Enerji Çocuk projelerinin ardından enerji tüketimin yüzde 27’sine neden olan sanayide tasarrufa odaklandıklarını ileterek Enerji Verimli Sanayi projesini tanıttı. Kibar yaptığı konuşmada, toplam günlük tüketilen enerjinin gerek sanayi gerekse yaşamımızda yaklaşık %60-65'inin verimsiz ve kayıp olduğu  göz önüne alındığında yapılacak tasarrufla enerji faturalarının azalması yönünde büyük mesafe kat edilebileceğini belirtti. Kibar, “Bu da bilinçli tüketimle mümkün. Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında gelen  sanayideki tüketimde ise, tüketim alışkanlıkları ve tüketim şekillerinin her kurum bünyesinde detaylı olarak incelenip,  tasarruf edilebilecek unsurların belirlenerek bunlara yönelik aksiyon planlarının, tedbir ve yatırımların yapılması hem işletmecilerimiz, hem de ülkemizin toplam enerji faturasına olumlu yönde yansıyacaktır. Tüm kurum ortakları ve idarecilerini duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dedi. Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğlu: “Enerji tüketiminde tüm ülkede ilk üçte yer alan Kocaeli için enerjiyi verimli kullanma gerekliliği ön plandadır” Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin Gebze ayağında konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğlu da yaptığı konuşmada Kocaeli’nin enerji tüketiminde, Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldığını belirtti. Tüketimin fazla olması sebebiyle enerjide verimliliğin ve tasarrufun gerekliliğinin daha da ön plana çıktığını ifade eden Eyüboğlu, “Verimlilik hareketi enerjinin az değil, gerekli önlemlerin alınarak daha verimli kullanılmasıdır. Bakanımızın her platformda ifade ettiği ‘6.enerji kaynağımız tasarruftur’ sözünün, günümüzde ve gelecekteki enerji problemlerini göz önüne aldığımızda nedenli önemli olduğunuz görmekteyiz. Yapacağımız tasarruflar ile kendimiz için küçük; fakat ülkemiz için bu büyük verimlilik hareketine, hem günümüz dünyası için ve daha önemlisi gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir dünya bırakmak için sanayici iş adamlarımızın da gerekli desteği vermesini arzuluyoruz.” dedi. AKILLI BİNAM
“Enerji Hanım” ve “Enerji Çocuk” projelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği ülkemizde enerji tüketiminin yüzde 27’sinin yapıldığı sanayide enerji verimliliğini artırmak için düğmeye bastı. «Güçlü Sanayi Verimli Enerji» sloganıyla yola çıkılan “Enerji Verimli Sanayi” projesi, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor. Hükümet, ayrıca enerji verimliliğine yatırım yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi, 8 Şubat Ocak Cumartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Gebze’de yapılan toplantıyla sanayicilere tanıtıldı. Güçlü Sanayi Verimli Enerji» sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor. Bu tasarruf; 16.000 okul, 3.200 tam teşekküllü hastane, 10 Boğaz Köprüsü, 10 havalimanı, 7 Atatürk Barajı ve 6 ünite nükleer santral için gerekli olan kaynak anlamına geliyor. Enerji Verimliliği Derneği tarafından sanayicilerin en etkin verimlilik artışı sağlayabileceği 13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğine odaklanmaları, işletmelerine uygun projeleri hayata geçirmeleri hedefleniyor. Bu alanlarda enerji verimliliği yatırımı yapan sanayiciler, bölgeye bakılmaksızın beşinci bölgeye verilen teşviklerden faydalandırılacak. Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamaya konulacak projede, Enerji Yönetim Merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporlar hazırlanacak. Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitimler verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak. Enerji Verimli Sanayi projesinin ikinci adımında Bakanlığın, sanayicilerin enerji verimliliği yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla aldığı bu önemli kararlar, Gebze Bölgesindeki sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından açıklandı. Toplantıda, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili Adnan Ulubaş, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Verimliliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ve Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Fuat Eyüboğlu da söz aldılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. yakıt olarak yerini almaktadır” Yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını açıklayan Yıldız, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi. Yıldız, “Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.” dedi. Enerji verimliliğinin; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra “6. Yakıt” olarak enerji kaynakları arasındaki yerini aldığını söyleyen Bakan Yıldız, dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 Milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Enerji verimliliği yapan sanayicileri Hükümet, 5. bölge teşviklerinden faydalandıracak Yıldız; konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek.” dedi. Hazine, Ekonomi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı bir teşvik için ortak çalışıyoruz. Bunun yakında yürürlüğe gireceğini en kısa sürede göreceğiz. Bu teşvik kapsamında belli bir ton eşdeğer petrolde kadar geri dönüş süresi olan, azami beş yılda yatırımı kendini amorte edecek enerji verimliliği yatırımları için bir düzenlememiz olacak. Atık ısıdan elektrik elde edecek tesislerde, petrol ve doğalgaz aramalarına enerji terminal işletme tesislerinde, doğalgaz depolama tesislerini de bu teşvikler kapsayacak. Bunu desteklemek amacıyla teşvik sağlayacaklarını aktaran Yıldız, “Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.” dedi. En önemli yerli kaynağımız: Enerji Verimliliği Türkiye’nin her yıl tasarruf edebileceği 15 milyar TL hesap ediyoruz. Bunun için Greenpeace ve çevreci sivil toplum kuruluşlarını birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Türkiye’nin en önemli yerli kaynağı enerji verimliliğidir. “Gelin, enerji tasarrufu için beraber çalışalım. Bunun için tencere tava çalmak da serbest! “ dedi. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş: “Sanayicilerimiz, Enerjide Verim Artıcı Projeleri (EVAP) ülkemize 10 yılda 16.000 okul kazandıracak” Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, enerji verimliliğini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ülke genelinde yürüttükleri projeleri değerlendirdi. Enerji verimliliğini Enerji Hanım kapsamında ev hanımlarına,  Enerji Çocuk Projesi ile de genç nesillere taşıdıklarını, şimdi de Enerji Verimli Sanayi Projesi ile sanayicilere ulaştıklarını aktardı. Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti.  Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki kayıplar, yalıtımsız borulara göre %80-85 oranında daha az oluyor ve fırın sistemlerinde atık ısının geri kazanılmasıyla yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanabildiğini vurgulayan Ulubaş,  “10 yılda 65 milyar TL olarak saptanan enerji tasarrufu, •             16.000 okul •             3.200 tam teşekküllü hastane •             7 Atatürk Barajı •             10 Havalimanı •             10 Boğaz Köprüsü •             6 ünite nükleer santral yapılabilmesi anlamına geliyor. “ dedi. Tasarruf edilebileceğimiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla Ülkemizdeki enerji açığına dikkat çeken Ulubaş, “2012 yılı birincil enerji tüketimimiz 120 milyon Ton Petrol Eşdeğerine (TEP) ulaşmış, toplam birincil enerji ihtiyacımızın ancak %28’i yerli kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir. 2012 yılı itibarıyla %72’si yurt dışından gelen toplam birincil enerjimizin %27’si sanayide, %26’sı konut ve hizmetlerde ve %14’ü ulaşımda harcanmıştır.” dedi. Ulubaş; sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu da vurguladı. Adnan Ersoy Ulubaş, yaptığı konuşmada 2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmesi gerektiğini vurgulayarak “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 Dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz.” dedi. Ulubaş, Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini artırmak gerekliliğiyle faaliyetler gösterdiklerini belirtti. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Enerjideki yanlış kullanım ve aşırı tüketim ciddi bir sorun” Enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisini daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu belirten İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Halkın bilinç seviyesinde bir artış olmazsa, enerjideki yanlış kullanım ve aşırı tüketim ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaya devam edecek. Toplumun tüm kesimleri, enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığı takdirde telafisi mümkün olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamızı işaret etmektedir.” dedi. Bu konudaki mesajın, toplumun tümüne yayılması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Bahçıvan, “Hem tüketicilere hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilere bu konuda büyük görevler düşüyor. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası olarak, Enerji Verimliliği Derneği’nin çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi.  Bahçıvan, Nisan ya da Mayıs ayı içerisinde Enerji Verimliliği Derneğiyle beraber “Sanayide Enerji Verimliliği”ne yönelik bir organizasyon yapmayı planladıklarının da haberini verdi. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar:  “Sanayi ve yaşamımızda yüzde 65 verimsiz enerji kullanımı var.” Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin Gebze toplantısında söz alan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar, 2013 yılında 20 kentte yapılan Enerji Hanım ve bu yıl başlayan Enerji Çocuk projelerinin ardından enerji tüketimin yüzde 27’sine neden olan sanayide tasarrufa odaklandıklarını ileterek Enerji Verimli Sanayi projesini tanıttı. Kibar yaptığı konuşmada, toplam günlük tüketilen enerjinin gerek sanayi gerekse yaşamımızda yaklaşık %60-65'inin verimsiz ve kayıp olduğu  göz önüne alındığında yapılacak tasarrufla enerji faturalarının azalması yönünde büyük mesafe kat edilebileceğini belirtti. Kibar, “Bu da bilinçli tüketimle mümkün. Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında gelen  sanayideki tüketimde ise, tüketim alışkanlıkları ve tüketim şekillerinin her kurum bünyesinde detaylı olarak incelenip,  tasarruf edilebilecek unsurların belirlenerek bunlara yönelik aksiyon planlarının, tedbir ve yatırımların yapılması hem işletmecilerimiz, hem de ülkemizin toplam enerji faturasına olumlu yönde yansıyacaktır. Tüm kurum ortakları ve idarecilerini duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dedi. Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğlu: “Enerji tüketiminde tüm ülkede ilk üçte yer alan Kocaeli için enerjiyi verimli kullanma gerekliliği ön plandadır” Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin Gebze ayağında konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğlu da yaptığı konuşmada Kocaeli’nin enerji tüketiminde, Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldığını belirtti. Tüketimin fazla olması sebebiyle enerjide verimliliğin ve tasarrufun gerekliliğinin daha da ön plana çıktığını ifade eden Eyüboğlu, “Verimlilik hareketi enerjinin az değil, gerekli önlemlerin alınarak daha verimli kullanılmasıdır. Bakanımızın her platformda ifade ettiği ‘6.enerji kaynağımız tasarruftur’ sözünün, günümüzde ve gelecekteki enerji problemlerini göz önüne aldığımızda nedenli önemli olduğunuz görmekteyiz. Yapacağımız tasarruflar ile kendimiz için küçük; fakat ülkemiz için bu büyük verimlilik hareketine, hem günümüz dünyası için ve daha önemlisi gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir dünya bırakmak için sanayici iş adamlarımızın da gerekli desteği vermesini arzuluyoruz.” dedi. AKILLI BİNAM
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve akillibinam.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.